Požadavky na vybavení vozidla zdravotnické záchranné služby.

Zde je návod pro pořadatele, který neví co má dělat dle ROČEKY FAS, přílohy č. 7-závazný-předpis-pro-lékařské-zabezpečení. Zde je závazné vybavení rychlé lékařské pomoci.

II. Požadavky na vybavení poskytovatele zdravotnické záchranné služby dopravními prostředky a požadavky na technické a věcné vybavení, označení a barevné provedení těchto dopravních prostředků

Poskytovatel zdravotnické záchranné služby musí být vybaven dopravními prostředky, které splňují tyto požadavky na technické a věcné vybavení, označení a barevné provedení:

A. Vozidlo rychlé lékařské pomoci

1. Vozidlem rychlé lékařské pomoci se rozumí sanitní vozidlo splňující podmínky pro provoz motorových vozidel na pozemních komunikacích podle jiných právních předpisů.

2. Vozidlo musí být vybaveno

2.1. nosítky s podvozkem vybavenými zádržným systémem pro děti a dospělé,

2.2. vakuovou matrací,

2.3. zařízením pro přepravu sedícího pacienta, pokud funkci tohoto zařízení nemají nosítka s podvozkem,

2.4. transportní plachtou,

2.5. přikrývkami a lůžkovinami,

2.6. termoizolační fólií pro udržování tělesné teploty,

2.7. fólií nebo vakem pro zemřelé,

2.8. přenosným defibrilátorem s monitorem a 12-ti svodovým záznamem EKG křivky a stimulátorem srdečního rytmu,

2.9. ručním dýchacím přístrojem s příslušenstvím pro novorozence, děti a dospělé s možností připojení ke zdroji medicinálního kyslíku,

2.10. přenosným přístrojem pro umělou plicní ventilaci,

2.11. dvěma tlakovými lahvemi na kyslík, každá s obsahem 10 l s příslušenstvím k inhalačnímu podávání kyslíku včetně polomasky, průtokoměru a redukčního ventilu,

2.12. dvěma tlakovými lahvemi na kyslík, každá s obsahem 2 l,

2.13. sadou pomůcek pro zajištění dýchacích cest – laryngoskop s různými velikostmi lžic, endotracheální kanyly pro všechny věkové skupiny pacientů, Magillovy kleště, zavaděč do endotracheální kanyly, supraglotické pomůcky, souprava pro koniotomii,

2.14. pomůckami pro zvlhčování dýchacích cest a aplikaci léčiv,

2.15. ventilem pro vytvoření pozitivního tlaku v dýchacích cestách na konci výdechu (PEEP ventil),

2.16. přenosnou bateriovou odsávačkou s kapacitou minimálně 1l,

2.17. zařízením pro ohřev infuzí na teplotu 37 °C ± 2 °C,

2.18. vybavením pro podávání injekcí a infuzí včetně vhodných kanyl,

2.19. vybavením pro podání infuze přetlakem,

2.20. zařízením pro upevnění infuze,

2.21. infuzní pumpou nebo dávkovačem stříkačkovým,

2.22. pomůckami pro intraoseální vstup pro děti a dospělé,

2.23. soupravou pro hrudní punkci,

2.24. jehlou k punkci perikardu,

2.25. kapnometrem,

2.26. tonometrem s různými velikostmi manžety,

2.27. pulzním oxymetrem,

2.28. stetoskopem,

2.29. glukometrem,

2.30. vybavením k měření tělesné teploty,

2.31. pohotovostní porodní soupravou,

2.32. odběrovou zkumavkou pro odběr hemokultury,

2.33. pomůckami pro znehybnění krční páteře,

2.34. pomůckami pro imobilizaci,

2.35. materiálem pro ošetření ran,

2.36. materiálem pro ošetření popálenin,

2.37. diagnostickým světlem,

2.38. nádobou na moč,

2.39. jednorázovými sáčky na zvratky nebo jednorázovými emitními miskami,

2.40. kontejnerem na zdravotnický odpad,

2.41. odpadkovým košem,

2.42. sterilními chirurgickými rukavicemi – 6 párů,

2.43. jednorázovými rukavicemi – 25 párů,

2.44. vyprošťovacím zařízením (vestou), spinálním nebo scoop rámem,

2.45. bezpečnostní přilbou,

2.46. bezpečnostními (pracovními) rukavicemi,

2.47. osobním ochranným vybavením proti infekci pro všechny členy výjezdové skupiny,

2.48. náhlavní osvětlovací soupravou pro všechny členy výjezdové skupiny,

2.49. přenosným reflektorem pro vyhledávání osob v terénu,

2.50. nůžkami na oděvy, obuv a bezpečnostní pásy,

2.51. dezinfekčními prostředky na ruce a na zdravotnické pomůcky,

2.52. vozidlovou radiostanicí,

2.53. přenosnou radiostanicí,

2.54. připojením k veřejné telefonní síti prostřednictvím radiostanice nebo mobilního telefonu,

2.55. zařízením pro vnitřní komunikaci mezi řidičem a osobami v prostoru pro pacienty, pokud vnitřní uspořádání vozidla neumožňuje přímou komunikaci mezi nimi,

2.56. zvláštním výstražným světlem modré barvy doplněným zvláštním zvukovým výstražným zařízením.
Po uplynutí dvou let ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky lze pro vybavení vozidla podle bodu 2.52 použít pouze vozidlovou radiostanici hromadné radiokomunikační sítě integrovaného záchranného systému.

3. Základní barva karoserie vozidla je žlutá. Na bocích vozidla je umístěno retroreflexní značení v podobě pravidelně se střídajících obdélníkových polí zelené a žluté barvy o minimálním rozměru 590 × 300 mm v jednom nebo dvou vodorovných pruzích vytvářejících vzhled šachovnice, přičemž kratší strana obdélníkového pole určuje šíři pruhu. Vozidlo je dále na bocích výrazně označeno nápisem „Zdravotnická záchranná služba“ o minimální výšce písmen 150 mm a názvem poskytovatele zdravotnické záchranné služby a na střeše volací značkou radiostanice vozidla o minimální výšce písmen 150 mm.

WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien