Tisková zpráva AKMT 1. DÍL

AKMT – Audio klub Moravská Třebová dostal zajímavý případ. Rozbor tiskové zprávy Autoklubu Moravská Třebová v AČR. Vzhledem k obsahu ho dostal k vyřízení náš redaktor, který se stará o PR – AKMT, neboť tuto tiskovou zprávu psal také nějaký PR – AKMT (je podepsaný pod zprávou). Nevíme co to je za skupinu, ale s Audio Klubem Moravská Třebová nemá, pravděpodobně konkurenční redaktor, nic společného. Rozbor tiskové zprávy Autoklubu MT na téma – Pohár Autoklubu ČR v kartingu 2017 bude muset být rozdělen na dva díly. Děkujeme za pochopení.

NÁVOD K OBSLUZE:

Vždy je uvedena citace z tiskové zprávy Autoklubu MT a pod ní je vyjádření AKMT – Audio klubu Moravská Třebová.


Na Facebooku a v článku na kartingsportu byla zveřejněna jakási PODIVNÁ tisková zpráva za Autoklub Moravská Třebová v AČR. Na tom by nebylo samozřejmě nic podivného, pokud by zprávu zveřejnil Autoklub MT a ne jakási skupinka lidí – celkem tedy čtyři. Robert Doležal, Honza Rieger, Marcela Šípová, Honza Straka (DÁLE JENOM KONTAKTI), kteří jsou uvedeni v kontaktech této zprávy za spolek AK Moravská Třebová.

Dle níže uvedené zprávy dávají tyto osoby na vědomí všem, že Autoklub Moravská Třebová, jeho činnost a prostředky tohoto celého spolku jsou pouze JEJICH a nikoho jiného. Pořadatelskou smlouvu uzavírá Autoklub ČR s Autoklubem Moravská Třebová. Rozhodně NE s výše uvedenými KONTAKTY. Tím samozřejmě i ručí Autoklub MT za tuto smlouvu a NERUČÍ za ní výše uvedení KONTAKTI. Blíže to rozebereme v textu tiskové zprávy.


Tisková zpráva Autoklubu Moravská Třebová v AČR

Vážení motokároví přátelé,

dovolujeme si Vás všechny informovat o novinkách v dění okolo pořádání Poháru AČR v kartingu 2017.

Vyjádření AKMT – Audio Klubu Moravská Třebová: Oslovení je velmi pěkné. O novinkách se nám nepodařilo zjistit nic, protože z členů nikdo nic neví.


V pondělí 20. 2. 2017 proběhla v sídle AČR schůzka mezi zástupci Autoklubu Moravská Třebová a členů VV SK AČR. Informovali jsme výkonný výbor o aktuálním stavu příprav na novou sezonu a diskutovali některé organizační záležitosti.

Vyjádření AKMT – Audio Klubu Moravská Třebová: Členové prý vůbec netuší, kteří to ti zástupci Autoklubu Moravská Třebová jsou. Schůzi spolku nikdo nesvolal na 28. 1. 2017, jak členská schůze nařídila výboru. kde se předpokládala diskuse na téma ,,nová sezona,,. Tak není jasné, kdo se pasoval na toho zástupce Autoklubu MT a o čem vlastně informuje VV Svazu kartingu Autoklubu ČR.


Také jsme vyjádřili naši obavu z dalšího nekonzistentního rozhodování sportovních komisařů i jejich přístupu k jezdcům jako takovým.

Vyjádření AKMT – Audio Klubu Moravská Třebová: Vzhledem k výše uvedenému, je to ,,obava,, pouze čtyř KONTAKTŮ, kteří by rádi touto cestou ukázali svojí ,, imaginární péči,, a chtějí se jaksi ZAVDĚČIT kamarádům. Sami dobře vědí, alespoň doufáme, že KONZISTENCE v tomto sportu, pokud není uvedeno jinak, není zakotvená v NSŘ. Vždy je psáno od – do a nebo tak či onak. Je na uvážení a zodpovědností rozhodčího, jak se rozhodne. Posouzení zde není opět věcí pořadatele, ale sportovní autority. Spíše je z toho cítit tlak na určení jednoho hlavního rozhodčího na celou sezonu a toho bychom se děsili. Poharčr v kartingu není klubovým závodem, kde si může pořadatel nastavit konzistenci v rozhodování rozhodčího ve svém, internám předpise, jako např. MP. Tuto jejich soukromou obavu NEMOHOU SNAD SDÍLET členové Autoklubu MT, kteří znají NSŘ.

Pokud by to někdo stále pořád nechápal, uvádíme příklad: Fotbalový svaz by se rozhodnul vypsat seriál o třídu níže než MČR, dejme tomu např. ,,Pohár fotbalového svazu,,. Dle našeho zjištění z fotbalového svazu, by nebylo možné, z hlediska zachování ,,fair play a čistoty rozhodování,, delegovat na celou sezonu jednoho rozhodčího. Toto rozhodnutí by z hlediska, nejenom laické veřejnosti bylo bráno, jako zavánějící možnosti korupce a seriál by byl zdiskreditován. Toto je prý možné pouze na neoficiálních soutěžích, kde sportovní autorita nemá povinnost dohledu.


Jsme si vědomi přímého dopadu práce SK na výsledky závodů a celkový obraz sportovního podniku.

Vyjádření AKMT – Audio Klubu Moravská Třebová: Poharčr vypisuje Autoklub ČR, je to proto, aby byla zachována kontinuita s NSŘ a Mezinárodními SŘ a tudíž je i garantem výkonu rozhodčích. I zde existují opravné prostředky. Pravdou je, že jsou předražené a pro někoho i nedostupné, vzhledem k ceně za podání protestu. Na celkovém obrazu se podílí i pořadatel, ale pouze tím, aby dodal dostatečně kvalifikovaný personál pořadatelů – NE kvalifikovaných rozhodčích, ty deleguje sportovní autorita. Kompetence, povinnosti, odpovědnost a práva zúčastněných (jezdců, rozhodčích i pořadatelů) jsou jasně dány sportovními řády.


Někteří jezdci pak mohou odjíždět s pocitem křivdy, protože kompetentní lidé mnohdy nebyli schopni danou situaci vysvětlit tak, aby jezdci přesně věděli, co udělali špatně a mohli dané situaci příště předcházet.

Vyjádření AKMT – Audio Klubu Moravská Třebová: Jezdci (alespoň 99% naprosto ví, co udělali špatně), nenechte se mýlit. Je to jenom hra, kdo koho a při čem chytí.


Byť chápeme, že incidenty mohou být hraniční a jejich posouzení nebývá lehké. Využijeme z naší strany všechny naše možnosti k tomu, abychom pomohli práci sportovních komisařů zlepšit….

Vyjádření AKMT – Audio Klubu Moravská Třebová: Pořadatel NEMÁ ŽÁDNÉ MOŽNOSTI ve své kompetenci zasahovat, jakkoliv korigovat, nebo zlepšovat práci ROZHODČÍHO. Od toho je sportovní autorita. Pořadatel má v kompetenci logistiku a dostatečné personální zabezpečení sportovního podniku a jezdci opravné prostředky. Taková je realita.


třeba i cestou výchovy nových – bez dlouholetých vazeb a vztahů k jednotlivým značkám.

Vyjádření AKMT – Audio Klubu Moravská Třebová: Pochybujeme o tom, že členové Autoklubu MT (alespoň ty co jsou v obraze) by souhlasili s tvrzením, že ROZHODČÍ delegovaní na závody jsou ZKORUMPOVANÍ vazbami na určité značky. To snad KONTAKTI nemyslí vážně.


Rádi bychom Vás také krátce seznámili se současnou situací v AKMT, potažmo v pořadatelském týmu.

Vyjádření AKMT – Audio Klubu Moravská Třebová: Z dostupných zdrojů jsme zjistili, že situace v pořadatelském teamu je pravděpodobně následující. Zatím víme o 19 pořadatelích – není to zrovna málo a možná už KONTAKTI nebudou draftovat další. Zde je přehled: 1 x TRAŤOVÝ KOMISAŘ, 2 x PŘEDSTART, 2 x UP, 1 x TAJEMNÍK, 1 x ŘEDITEL, 1 x KUCHAŘ1 x JEZDEC, 4 x MECHANIK, 2 x MATEŘSKÁ DOVOLENÁ, 2 x DŮVOD NEZNÁMÝ, 1 x DŮCHODCE, 1 x OBJEDNÁNÍ POHÁRŮ a POJIŠTĚNÍ JEZDCŮ (NE VŠECH). Tito všichni se přihlásili svým hlasem na členské schůzi do pořadatelského teamu automaticky. Možná o tom, ale neví.

,,Iniciátorů,, ( viz 2. díl rozboru tiskové zprávy PR – AKMT)t. j. 18 členů Autoklubu MT se zatím nikdo neptal zda chtějí být v pořadatelském teamu a dle druhého dílu s nimi KONTAKTI ani nepočítají!!! Prý z jejich vlastního rozhodnutí!!!!

Připomněli bychom rádi KONTAKTŮM, že členská schůze, kde se hlasovalo o důvěře současného vedení, byla svolána na žádost členů spolku dle § 248 NOZ. Nebylo to přání dvou, nebo třech  členů, jak by se mohlo zdát z ,, tiskové zprávy,,. Hlasování dopadlo 19/18.

DRUHÝ DÍL ROZBORU TISKOVÉ ZPRÁVY Autoklubu Moravská Třebová v AČR BUDE DOPLNĚN CO NEJDŘÍVE.


WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien