Rozbor disciplinární komise díl 1.

DOMŮ

AKMT, Audio Klub Moravská Třebová byl požádán pisatelem o rozbor zápisu z disciplinární komise kam byli, jak se někteří mylně domnívají, poslání F. K. níže jmenovaní v zápise. F. K. měl mít údajně jakýsi plán a poslal jmenované k disciplinární komisi. Někteří – NEZNALCI NSŘ se dokonce nechali přesvědčit, že je to pravda. Informace si samozřejmě ověřili z více zdrojů, jak prý tvrdili.  

Kdo může podat podnět na zahájení disciplinárního řízení:

  • V NSŘ jsou přesně specifikované osoby, které mohou návrh podat. (např. ředitel, SK atd…)
  • F. K. nebyl ani ředitel, tak ten určitě NE, neboť k tomu nemá kompetence
  • VV svazu kartingu ANO

Není jasné kam lidé chodí na ,,zaručené,, informace, ale NSŘ hovoří jasně. Z níže uvedeného plyne, že by F. K. musel osobně přesvědčit celý VV svazu kartingu, který  se nakonec ( ze zápisu DK …,,jednomyslně shodl o předání podnětu k řízení,,). Jestli VV svazu hlasoval o DK na základě spiknutí s F.K. se asi nikdy nedozvíme, ale domníváme se, že je to těžká KRÁVOVINA. Jestli si někdo myslí, že F.K. jaksi snad ovlivňoval rozhodování VV svazu kartingu, tak by měl navštívit lékaře a nebo si vyměnit léky, které mu asi neprospívají.


Fakta: celý zápis z jednání VV svazu kartingu je k dispozici na webu Autoklubu ČR.

Zápis z jednání Výkonného výboru Svazu kartingu AČR 13. 9. 2016, 15:00 – AČR Praha

BOD 9. RŮZNÉ:

Nepřítomný lékař při pátečním tréninku v Brucku – Svaz kartingu AČR případ postupuje Disciplinární komisi FAS AČR

( ze zápisu……,,Disciplinární komise Autoklubu České republiky obdržela dne 5. 10. 2016 podnět Výkonného výboru Svazu kartingu AČR, který se na svém jednání 13. 9. 2016 jednomyslně shodl o předání podnětu k řízení ohledně nepřítomného lékaře na pátečním tréninku letošního ročníku sportovního podniku Pohár AČR v Kartingu v Brůck an der Leitha,,).

Domníváme se, že NENÍ CO DADAT, KDO KOHO KAM POSLAL, ale F. K. nikoho nikam.


ROZHODNUTI – delší originál je k dispozici na webu Autoklubu ČR

Disciplinární komise Autoklubu České republiky ve složení Mgr. Sylva Mašinová, předseda, Mgr. Jan Krabec, člen a Mgr. Petr Novotný, člen na základě podnětu výkonného výboru Svazu kartingu AČR, proti organizačnímu výboru sportovního podniku Pohár AČR v Kartingu v Brúck an der Leitha, konaného od 23. 6. – 26. 6. 2016, podaném dne 5. 10. 2016 rozhodla takto:

Janu Strakovi a Marcele Šípové se ukládá trest zaplacením pokuty společně a nerozdílně ve výši 100.000,- Kč do šesti měsíců od právní moci tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění:

Disciplinární komise Autoklubu České republiky obdržela dne 5. 10. 2016 podnět Výkonného výboru Svazu kartingu AČR, který se na svém jednání 13. 9. 2016 jednomyslně shodl o předání podnětu k řízení ohledně nepřítomného lékaře na pátečním tréninku letošního ročníku sportovního podniku Pohár AČR v Kartingu v Brůck an der Leitha. K věci se pak uvádí, že pořadatel zajišťuje volné tréninky na trati, a to dle národních sportovních řádů, tuto povinnost však pořadatel uvedeného sportovního podniku nesplnil, protože přítomné vozidlo záchranné služby nemělo v posádce lékaře, když nadto došlo k havárii jezdce Jakuba Kameníka, který si zranil pravou paži. S ohledem na fakt, že volné tréninky byly zahrnuty do programu podniku, tak za jejich přípravu a bezpečnost odpovídá organizační výbor, bez ohledu na fakt, že sportovní podnik začíná až administrativní přejímkou. Proto navrhuje zahájení disciplinárního řízení.

Z ústního jednání se Mgr. Adam Eliáš omluvil, pro pracovní zahraniční cestu, a protože odročení ústního jednání nežádal, tak za postoj, který k věci zaujímá Autoklub ČR, vycházela Disciplinární komise z podnětu k zahájení řízení ze dne 5.10. 2016, které navíc Mgr. Adam Eliáš, jako generální sekretář sám 

K tomu myslíme není co dodat. Domníváme se, že vše probíhalo v souladu se sportovními řády.


Výpovědi jednotlivců při obhajobě přednesené na DK:

Na ústním jednání se přítomný Jan Straka, člen organizačního výboru letošního ročníku sportovního podniku Pohár AČR v Kartingu v Brůck an der Leitha se vyjádřil tak, že dne 24. 6. 2016 osobně účast lékaře nekontroloval, že vystačil se skutečností, že je na místě sanita. Rodinu závodníka Kameníka nekontaktoval, a ani jinak se nezajímal o jeho zdravotní stav.

Na ústním jednání se přítomná Marcela Šípová, člen organizačního výboru letošního ročníku sportovního podniku Pohár AČR v Kartingu v Brúck an der Leitha se vyjádřila tak, že dne 24. 6. 2016 osobně účast lékaře nekontrolovala, protože těžiště její práce je ekonomická stránka podniku. Rodinu závodníka Kameníka nekontaktovala, a ani jinak se nezajímala o jeho zdravotní stav.

Vyjádření AKMT: k tomu dle dostupných informací nelze zaujmout nějaký názor. Informace se rozcházejí na každém kroku. Například…

  • jednou někdo tvrdí, že se o tom vědělo tři týdny dopředu
  • jednou někdo tvrdí, že o tom J. S. věděl od středy a informaci ignoroval
  • jednou někdo tvrdí, že J. S. dostal nabídku, zda hledat náhradního lékaře, aby mohl být v pátek přítomen a J. S. to odmítl s údajným tvrzením ,, budeme dělat mrtvého brouka,,
  • jednou někdo tvrdí, že o tom Ma. Š. věděla až od soboty od F.K. (nehoda se stala v pátek)

Bohužel k tomuto nemůže zaujmout názor. Možná se pravdu nikdy nedozvíte pane pisateli dotazu.


Výpověď svědka přednesená na DK:

Svědek Jan Rieger, ředitel závodu Pohár AČR v Kartingu konaného v Bruck an der Leitha, ve dnech 24. 6. – 26. 6. 2016 vypověděl, že v pátek ráno zkontroloval všechna stanoviště vysílačkou, aby se ujistil, že jsou všichni kontaktní. Sanita byla namístě a osobně viděl paní Jirkovskou a pana Daňka, a protože je sám závodník, tak ví, že ve zdravotní posádce musí být i lékař, ale domníval se, že lékař sedí ve voze, a proto vystačil s osobním ujištěním Jirkovské a Daňka, že jsou připraveni.

Skutečnost, že lékař na místě není, zjistil až v okamžiku incidentu Jakuba Kameníka, ale proč lékař nebyl na místě od rána, to neví. Po té, co přijela rakouská sanita, nasedl k závodníkovi do sanity a odjel s ním do nemocnice (tyto skutečnosti má Disciplinární komise prokázané z ústní výpovědi svědka. Svědecká výpověď byla trochu těžkopádná, protože svědek vypovídal prakticky až na podané otázky, ale jeho výpověď nebyla mnohoznačná, takže ve svém celku byla pochopitelná a Disciplinární komise jí hodnotila jako věrohodnou.

Disciplinární komise se pak musela vypořádat s protichůdnými tvrzením svědka, kdy na jedné straně v závěrečné zprávě ze dne 27. 6. 2016 tvrdil, že nebylo možné narychlo zajistit náhradu, což nelze vyložit jinak, než že svědek v pátek ráno věděl o nepřítomnosti lékaře, a proto buď on sám, nebo někdo jiný se pokusil tuto situaci napravit, s jeho tvrzením předneseným na ústním jednání před Disciplinární komisí, kde opakovaně tvrdil, že skutečnost že na místě lékař je nebo není osobně nezjišťoval, a že se o jeho nepřítomnosti dozvěděl až při havárii Jakuba Kameníka. Disciplinární komise tuto kontroverzi vyřešila tak, že považovala za pravdivé tvrzení svědka, které bylo podané přímo na ústním jednání).

Vyjádření AKMT: Audio Klub Moravská Třebová nechápe z hlediska NSŘ, kde se vzal u DK tento svědek – ředitel závodu. Nehoda se stala v pátek a ten je v gesci organizačního výboru. Asi pro, že se zabýval v zápise ředitele věcmi, které mu ani nepřísluší komentovat – vycházíme z toho, že ani žádný jiný svědek (oficiální činovník závodu) nebyl pozván k podání svědecké výpovědi. Skutečností je, že svědek byl v pátek přítomen, ale ne jako ředitel, ale registrátor jezdců k tréninku a už vůbec není jeho povinností v pátek kontrolovat práci organizačního výboru, nebo se k ní vyjadřovat v závěrečné zprávě ředitele. No a navíc pozvat si svědka, který si nakonec protiřečí je dle nás kontraproduktivní a trochu i odvážné.

Jak říká právník: je jen velmi tenká stěna mezi svědkem a obžalovaným. Pro příště, pane svědku.

Článek pokračuje druhým dílem rozboru zápisu disciplinární komise s organizačním výborem Autoklubu Moravská Třebová, který má doposud v paži zraněné dítě z PAČR 2016 – Bruck.  Odkaz na druhý díl zde.


WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien