Rozbor disciplinární komise díl 2.

DOMŮ

AKMT, Audio klub Moravská Třebová přináší druhý díl (odkaz na první díl) rozebrání zápisu na přání pisatele z DK s organizačním výborem Autoklubu Moravská Třebová. Pisatel ještě doplnil, proč vlastně požádal AKMT o rozebrání zápisu.  Je to prý proto, aby si vzal ponaučení. Tajně doufáme, že ten anonymní pisatel je J. S. nebo Ma. Š.. Celý text zápisu DK je k dispozici na webu Autoklubu ČR.


Na základě provedeného dokazování Disciplinární komise dospěla k následujícímu závěru o skutkovém stavu věci:

Dne 8. 4. 2016 Marcela Šípová e-mailem objednala u SSP Vyškov, s.r.o. zajištění zdravotnické asistence pro sportovní podniky v roce 2016, a to mimo jiné i pro závod v Brúck an der Leitha, ve dnech 24. 6. – 26. 6. 2016. U všech podniků byla objednána asistence na pátek, sobotu a neděli. Za zdravotnickou asistenci pro závod v Brúck an der Leitha, ve dnech 24. 6. – 26. 6. 2016 byla SSP Vyškov, s.r.o. zaplacena cena ve výši 28.899,- Kč (tyto skutečnosti má Disciplinární komise prokázané z e-mailu ze dne 8. 4. 2016, a ze třech příjmových dokladů SSP Vyškov, s.r.o. s otiskem jejich razítka, když předmětem zaplacení bylo zdravotnické zabezpečení kartingu cup 2016, a to za každý den závodu, tedy 3 x 9.633,- Kč)

Rozbor faktů AKMT, Audio Klub Moravská Třebová:

Je velmi dobrý nápad objednat zdravotní zabezpečení na celou sezonu, to je bez pochyb. Škoda jen, že předmětem zaplacení bylo zdravotnické zabezpečení kartingu cup 2016 a né Pohár Autoklubu ČR, dle emailu ze dne 8. 4. 2016.  Pravděpodobně není nutné to hrotit a komplikovat si život objednáním zdravotního zabezpečení na PAČR 2016. Zřejmě se jednalo o zanedbatelný úkon v souvislosti s organizací pořadatelské činnosti PAČR a nebylo nutné dát si pozor na název seriálu. Otázkou je zda to dále rozebírat, když objednávka byla pravděpodobně realizována na jiný seriál www.motorvize.cz/category/reallife/kartingcup/ Předmětem tohoto řízení byla nepřítomnost lékaře na PAČR 2016 a né kartingcupu 2016.


Na akci Pohár AČR v Kartingu konaného v Brúck an der Leitha, ve dnech 24. 6. – 26. 6. 2016 pořádané AK Moravská Třebová v AČR byl Jan Straka a Marcela Šípová jedinými členy organizačního výboru a ředitelem závodu byl Jan Rieger (tyto skutečnosti má Disciplinární komise prokázané z bodu 1, 2, 3 a 14 zvláštních ustanovení Poháru AČR v kartingu 2016).

Rozbor faktů AKMT, Audio Klub Moravská Třebová:

Myslíme si, že vše je v naprostém pořádku s hlediska NSŘ. Vyhodnocení povinností organizačního výboru ze strany DK bude následovat níže v jiném odstavci.


Dne 24. 6. 2016 v 11.32 hod – během volného tréninku došlo k ošetření jezdce Jakuba Kameníka, a to přítomnou paní Jirkovskou a přítomným panem Daňkem ze SSP Vyškov s.r.o., protože po střetu na trati měl silné bolesti pravé paže, jinak byl orientovaný, břicho i hlava byly bez známek traumatu, a po telefonickém kontaktu paní Jirkovské na číslo 112 přijela rakouská RZP, která Jakuba Kameníka převzala do své péče, když do sanity nechala nastoupit jako doprovod ředitele závodu (tyto skutečnosti má Disciplinární komise prokázané z protokolu o ošetření ze dne 24. 6. 2016, s razítkem SSP Vyškov s.r.o.)

Rozbor faktů AKMT, Audio Klub Moravská Třebová:

DK měla k dispozici protokol o ošetření, ze kterého vycházela. Nemá dále smysl fakta rozebírat. Jiné informace nebyli asi k dispozici.

Rozbor spekulací AKMT, Audio Klub Moravská Třebová:

Někteří přítomní na místě zásahu hovořili o velmi zdlouhavém a bolestivém vývoji zásahu pro zraněného pacienta. Vzhledem k tomu, že nebyl přítomen lékař, nemohly být poskytnuty pacientovy léky tišící bolest. Po telefonátu na 122 dorazila nejdříve sanita bez lékaře. Závod prý nebyl nahlášen na rakouské záchrance. Místní záchranáři kontaktovali tedy lékaře a ten se dostavil za 45 minut v dalším vozidle a poskytl pacientovi plnou podporu. Takže pokud to shrneme, tak proběhli dva zásahy na místě nehody u pacienta bez lékaře a jeden s lékařem. Za ten první zásah může organizační výbor, za ten druhý může (není jasné kdo má povinnost ohlásit motoristický podnik na záchranku, jestli sanitka, nebo organizační výbor – Musíme teprve zjistit). A třetí zásah s lékařem byl tedy teprve veden plnohodnotně a pacientovi se dostalo plné podpory.


Dne 27. 6. 2016 sepsal ředitel závodu Jan Rieger závěrečnou zprávu o sportovním podniku Pohár AČR v Kartingu 2016, ve kterém uvedl, že během volného tréninku došlo v kategorii Baby 60 na konci cílové roviny ke kolizi dvou jezdců, když Jakub Kameník utrpěl zlomeninu pravé paže a byl převezen RZP Rottenkreuz do nemocnice Eisenstadt, dále uvedl že byla přítomna plně vybavená sanita se zdravotní sestrou a záchranářem, když hlavní lékař z nenadálých důvodů nemohl být v pátek přítomen a nebylo možné narychlo zajistit náhradu (tyto skutečnosti má Disciplinární komise prokázané ze závěrečné zprávu o sportovním podniku Pohár AČR v Kartingu 2016, sepsané a podepsané Janem Riegrem, ředitelem závodu dne 27. 6. 2016).

Rozbor faktů AKMT, Audio Klub Moravská Třebová:

Doporučujeme panu řediteli pro příště nepouštět se do zbytečných akcí, za které neodpovídá. Mohlo by se totiž stát, že bude muset vysvětlovat věci do kterých se zbytečně namočil, jak se potvrdilo na DK.

 1. Na základě čeho zapsal do zprávy ředitele informaci, že se lékař nemohl dostavit na volný trénink z nenadálých důvodů. Tuto informaci musel dostat jedině od někoho z organizačního výboru, když jí uvedl do zápisu.
 2. Kdy tuto zásadní informaci obdržel a jak s ní naložil.
 3. Není jasné, jak je uvedeno níže v jeho výpovědi svědka, jak je možné, že člověk který má zodpovědnost v pátek dopoledne v 9:00 hodin pouze za registraci jezdců do tréninku, má kompetenci zjišťovat vysílačkou jestli je trénink připraven ke spuštění.  Myslíme si, že toto zjištění nikterak nepomohlo obviněným J. S. a Ma. Š., protože si nesplnili tyto povinnosti a organizační výbor tedy nekontroloval fyzicky nic a vysílačkou také nic.

Zdravotní zajištění sportovního podniku je věcí výhradně pořadateletedy nikoliv Autoklubu ČR, a protože za pořadatele ve všech věcech týkající se pořádaného podniku jedná výlučně organizační výbor, tak oba jeho členové – Marcela Šípová i Jan Straka byli při přípravě podniku Pohár AČR v Kartingu konaného v Brúck an der Leitha, ve dnech 24. 6. – 26. 6. 2016 povinni se chovat nejméně tak odpovědně a svědomitě, aby dodrželi všechny ustanovení NSŘ.

Rozbor faktů AKMT, Audio Klub Moravská Třebová:

K tomuto není co dodat. Otázkou zůstává, zda si z tohoto někdo něco vůbec dělá. Známe jednoho co na tyto věci neustále upozorňuje a dotyčnými je považován na pánské přirození s tím, že to zbytečně hrotí, ty jeho debilní tabulky a byrokracie atd.. Další považují vyžadování základních povinností od zodpovědných osob dokonce za rozvracení Autoklubu Moravská Třebová. Dokonce i po této DK.

Jediné odpovědné osoby jsou tedy v organizačním výboru, tak by se někteří měli zamyslet a nekecat , ještě hloupě, do práce toho kdo bude následně ,,odsouzen,, za případné nesplnění povinností. Jestliže pouze organizační výbor odpovídá, tak rozhoduje.

Z toho plyne, že rozmístění osob po jednotlivých stanovištích nemá ve své kompetenci ani kuchař, ani člověk z předstartovního roštu J. S. , ani jeho manželka M. S.. Poslední dva  uvedení o tomto nemají ani páru, neboť jsou přesvědčeni o tom, že organizační výbor do toho nemá co kecat. Pokud je jim oponováno, tak považují takové lidi za pánská i dámská přirození. Nelení to dokonce vykládat po depu, kde to sice nikoho nezajímá, ale oni jsou hrozně uřvaní, tak to stejně slyší všichni.


I když si NSŘ ohledně garance lékařského dohledu na sportovních podnicích kartingu potrpí na slovní přesnost – protože jasně říká, že i na volných trénincích musí být přítomna tříčlenná zdravotní posádka včetně lékaře, tak organizační výbor na pátečním volném tréninku dne 24. 6. 2016 shora uvedeného sportovního podniku, tuto svou povinnost nesplnil, protože zde lékař přítomen prostě nebyl. Automobilové sporty obecně vzato, patří k zvlášť nebezpečným sportům, protože prioritou jezdců není ohleduplná a bezpečná jízda, ale jízda velmi rychlá s přiměřeným sportovním rizikem, takže proto si všechny automobilové závody vynucují nejvyšší bezpečnostní opatření, a to (logicky) včetně lékařského zajištění přímo u tratě – zejména jedná-li se o závody motokár, které řídí děti.

Rozbor faktů AKMT, Audio Klub Moravská Třebová:

Ano, pro pořádání motoristických podniků jsou NSŘ bernou mincí a ne zbytečným hrocením situace, jak se někteří domnívají. Prostě to tak má být a nikomu nepřísluší o tom spekulovat.

Nemá cenu spekulovat proč lékař nedorazil. Tak jako se nespekuluje proč byl řidič opilý.  Spekulovat se dá do prvního průseru.  Dodržování NSŘ asi připadá někomu jako zbytečný opruz, nejenom v tomto případě. Když někdo nemá zájem respektovat zákon a pravidla sportovní autority, tak ať to nedělá. Úsměvné je, že je to navíc dobrovolné.


Krátce řečeno, jestliže NSŘ obsahuje povinnost přítomnosti lékaře na každém i volném tréninku motokárových závodů, pak vtom ani v nejmenším nelze spatřovat byrokratické opatření, ale jediný způsob jak snížit následky úrazů jezdců, ke kterým při srážkách vozidel nejen může dojít, ale ono k nim často dochází. Takže nejen ze znění samotného NSŘ, ale i z jeho vnitřní hodnoty, kterou je ochrana zdraví a života jezdců, vyplývá, že zajištění fyzické přítomnosti lékaře přímo u závodní tratě patří k podstatným povinnostem organizačního výboru motokárového podniku, a pouhé objednání přítomnosti lékaře, bez kontroly, že objednávka je řádně plněna, tedy není splněním této povinnosti. Přesto, ani jeden ze členů organizačního výboru před zahájením volných tréninků dne 24. 6. 2016 se vůbec nijak nezajímal o to, zda je lékař skutečně na místě nebo není, ale oba se spokojili s vědomím, že přítomnost lékaře objednali a rovněž i zaplatili.

Rozbor faktů AKMT, Audio Klub Moravská Třebová:

Když ani organizační výbor (a současně výbor klubu pořadatele) neumí definovat PODSTATNÉ VĚCI a nazývá je zbytečnou byrokracii a zbytečným hrocením situace, tak se bohužel není čemu divit. Mnohokrát byli varování před lehkovážností svého přístupu, nejenom k organizaci závodů, ale i k organizaci spolku samotného.

Tato varování a doporučení vždy považovali za rozvracení JEJICH poklidného pobývání na závodech. Dopadlo to tak, jak bychom mohli očekávat, nikoho nic nezajímalo a ostatní jsou pánská přirození a nebo dámská přirození, protože tomu vůbec nerozumí.


Organizační výbor tedy určitě nezakázal volný trénink bez přítomnosti lékaře, aby s plným vědomím hazardoval se zdravím jezdců, protože k zákazu nedošlo jen proto, že organizační výbor si počínal lehkovážně a bez soudnosti a pečlivosti přiměřené následkům, která jeho nedbalost může mít.

Rozbor faktů AKMT, Audio Klub Moravská Třebová:

Ano, když si organizační výbor NEUMÍ ANI PORADIT, jak pořádat volný trénink bez lékaře, nijak to neřeší a očekává, že se nic nebude řešit, co by se tak asi mohlo stát, jako bychom je slyšeli. Vůbec nás nepřekvapuje, že si J. S. a Ma. Š. neuvědomují následky svého jednání. Své, nejenom zákonné povinnosti vědomě ignorují.

Malá nápověda:

 • neprodleně informovat Autoklub ČR, že nedorazil lékař, neboť se stalo cokoliv
 • požádat o součinnost při řešení této situace
 • navrhnout řešení – jaké? – např. si sehnat někoho, kdo hovoří německy
 • zavolat na 112 a dohodnout plný zásah RZ včetně příjezdu lékaře na závodiště v případě potřeby
 • na oficiální vývěsku sdělit tuto informaci všem jezdcům
 • na vývěsku napsat, že trénink bude probíhat bohužel pouze za výše uvedených podmínek  bez přítomnosti lékaře
 • snížit cenu za trénink na polovinu
 • zájemcům vrátit peníze za zaplacený trénink
 • hlavně celou věc neignorovat a netajit, co by se mohlo asi stát, že?

To samozřejmě nic nemění na tom, že tím, že organizační výbor ignoroval své povinnosti NSŘtakže nevěděl, že na pátečním dopoledním tréninku není přítomen objednaný lékař – tak objektivně vznikl stav reálného nebezpečí zdraví všech v pátek trénujících jezdců.

Rozbor faktů AKMT, Audio Klub Moravská Třebová:

NEVĚDĚT, že se nenachází na závodech vůbec lékař, to si snad dělají J. S. a Ma. Š. legraci. Vždy se chvástají, jak všemu nejlépe rozumí a ví, jak se co má dělat nejlépe. Jenom doufáme, že vypovídali u DK pravdu, nic než pravdu a k tomu jim dopomáhej bůh.

Rozbor spekulací AKMT, Audio Klub Moravská Třebová:

Jejich výpověď na DK nekoresponduje s tím co oba vypovídali na členské schůzi, J. S. věděl o tom, že nebude přítomen lékař již před závodem a Ma. Š. se to dozvěděla od F. K. až v SOBOTU.

Což znamená, že minimálně J. S. lhal u DK, když tvrdil, že se myslel, že je lékař v sanitce přítomen. U tvrzení Ma. Š., že se dozvěděla o nepřítomnosti lékaře až v sobotu od F. K., se členové AK Autoklubu MT dobře pobavili, někteří jí i tleskali za tento ,,hlod,,. Buďto tedy lžou oba dva, a nebo J. S. vědomě zatajil tuto informaci, kterou měl před závody k dispozici a Ma. Š. tím jí vystavil stíhání. Samozřejmě jí neospravedlňuje její nezájem o přítomnost lékaře na místě závodu, ale dalo by se to pochopit, že spoléhala na J. S., že je vše zařízeno. NEDĚLALI TO PRVNĚ.  Zamotávat se v tomto případě do lží není na místě. Pokud by toto řešil soud, tak by to mohlo špatně dopadnout.  Soud zajímají pouze fakta, svědci a relevantní důkazy.


Zcela alibistický přístup organizačního výboru potvrzuje jednak zjištění, že ačkoliv lékař celé dopoledne nebyl na místě tréninků přítomen, tak organizační výbor nežádal písemné a jasné vysvětlení důvodu nedodání objednaného lékaře, nežádal ani vrácení poměrné části zaplacené úhrady za zdravotnické zajištění pátečního tréninku, a pak ani jeden ze členů organizačního výboru neprojevil alespoň formální zájem o zdravotní stav jezdce.

Rozbor faktů AKMT, Audio Klub Moravská Třebová:

 • Faktem zůstává, že J. S. informoval členskou schůzi AK Moravská Třebová o tom, že věděl předem o nepřítomnosti lékaře. Svým způsobem do toho spláchl zdarma Ma. Š., jako člena organizačního výboru.
 • To, že nikdo nežádal o písemné zdůvodnění o nepřítomnosti objednaného lékaře svědčí o lehkomyslném nezájmu o celou situaci.
 • To, že nikdo ani nepovažoval za nutné vrácení poměrné části peněz za nedodanou službu, to svědčí o ,,NEPÉČI ŘÁDNÉHO HOSPODÁŘE členů výboru AK moravská Třebová,,.
 • To, že nikdo neprojevil zájem celou dobu o zraněné dítě, to svědčí o lidském hyenismu.

Fakt, že na místě přítomná členka zdravotní posádky ke zraněnému Jakubovi Kameníkovi okamžitě přivolala rakouskou lékařkou pomoc, a do jejího příjezdu – který přišel záhy, oba zdravotníci postupovali lege artis, ani to, že ředitel závodu se zachoval duchapřítomně a jel se závodníkem do nemocnice, dokonce ani to, že nebude možné nikdy říci, že kdyby (čistě hypoteticky) byl u Jakuba Kameníka lékař bezprostředně po srážce, že by byl možný účinnější léčebný postup, který by mu přinesl snadnější způsob hojení zraněné paže, nemění nic na tom, že

v disciplinárním řízení byl spolehlivě prokázán rozpor mezi tím, co organizační výbor opomenul, a tím co mu konkrétní předpis v konkrétním ustanovení jednoznačně ukládá, když se rozhodně nejedná o zanedbatelnou povinnost nebo detail sportovního podniku.

Rozbor faktů AKMT, Audio Klub Moravská Třebová:

Rozpor s NSŘ mezi tím, co má organizační výbor k odpovědnosti a tím, co NEUDĚLAL, a jak se zachoval k celé situaci byl spolehlivě prokázán.


S ohledem na význam společenského zájmu (zdraví jezdců) chráněného splněním povinnosti organizačního výboru (zajistit přítomnost lékaře na místě samém), a dále i s ohledem na fakt, že nebylo možné zjistit podíl členů organizačního výboru na předmětném opomenutí, byl uložen trest pokuty v polovině možné sazby jako solidární závazek oběma členům organizačního výboru.

Ohledně lhůty splatnosti pokuty Disciplinární komise vycházela z toho, že s ohledem na její výši je rozhodně namístě dát delší lhůtu splatnosti, když doba šesti měsíců je i s ohledem na blížící se Vánoční svátky dost dlouhá na to, aby si oba členové organizačního výboru opatřili potřebné finanční prostředky a pokutu uhradili.

Rozbor faktů AKMT, Audio Klub Moravská Třebová:

Obáváme se, že oba výše uvedení museli být celkem v šoku z průběhu DK. Snad si uvědomili, že ten ,,debil,, co to zbytečně hrotí svojí byrokracii měl celou dobu pravdu. Ano, jak říká, do prvního průseru ……


Závěr:

Na členské schůzi dne 9. 12. 2016 byli členové AK Moravská Třebová vyzívání R. D., aby se postavili za tento organizační výbor, NE PROTO, že by se organizační výbor snažil celou politování hodnou věc řešit za AK Moravská Třebová jak nejlépe dovede, ale proto abychom z rozpočtu klubu uvolnili částku 100 000 kč a pokutu za ně zaplatili. Zaplatili za to jak na to celou dobu SRALI? Ignorovali celý problém? Nebyli schopni ani projevit zájem o zraněného Kubu. Tento neuvážený nápad je skutečně neuvěřitelný. Odpustit se dá ledacos, ale dotyčný musí projevit maximální zájem o nápravu, ne jako v tomto případě.

 

WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien