Lékařská zpráva Bruck

DOMŮ

AKMT, AUDIO KLUB MORAVSKÁ TŘEBOVÁ byl osloven, aby nezávisle posoudil, zda byl oprávněn Z. B. – člen výboru Autoklubu MT poskytnout lékařskou zprávu, kterou si vyžádali rodiče zraněného jezdce od pořadatele závodu. Na členské schůzi Autoklubu MT prý vnikla jakási pochybnost ze strany člena spolku J.R.


Na členské schůzi Autoklubu Moravská Třebová se dotazoval člen J. R., jak je možné, že Z. B. poslal lékařskou zprávu z Brucku matce zraněného jezdce J. K. Pouze na dokreslení: Zprávu si vyžádala biologická matka onoho jezdce J. K. paní M. K., nebyla to jen tak nějaká matka, skutečně bylo zjištěno, že je oprávněná osoba.

A proč Z. B. poslal a kde zprávu vzal?


Nejdříve trochu právního povědomí pro neznalé.

Členem orgánu spolku může být jen osoba plně svéprávná (§30 NOZ). Nově je zákonem výslovně zakotvena povinnost člena orgánu spolku vykonávat svojí funkci s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí (péče řádného hospodáře viz §159 NOZ). S povinností péče řádného hospodáře jde ruku v ruce také odpovědnost člena statutárního orgánu za případnou škodu, kterou svojí činností spolku způsobí. Dále se jedná např. o povinnost zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích atd.

JUDr. Jan Šťovíček, Ph.D.


Paní M. K. požádala F. K.o kopii lékařské zprávy ohledně zranění jejího syna J. K. při nehodě na PAČR BRUCK 2016. Vzhledem k pobytu F. K. na dovolené požádal F. K., aby to zařídil Z. B.. Z. B. napsal paní M. K., aby mu poskytla její email, abych jí mohl zprávu zaslat.

Lékařskou zprávu oskenoval Z. B. ze založené a  pro něho, toho času dostupné dokumentace AK Moravská Třebová, z onoho sportovního podniku. Jako člen výboru AK Moravská Třebová si kopii dokumentace po závodech vyžádal od F. K. k prostudování, jako vždy po závodech.  F. K. z části zpracovával tuto dokumentaci z PAČR Bruck pro AČR z pověření ředitele závodu J. R..

Jako, toho času, člen voleného orgánu AK Moravská Třebová měl povinnost zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích, ke kterým zcela jistě patří lékařská zpráva zraněného jezdce, neboť je naplněna citlivými osobními údaji. Proto Z. B. osobně oslovil i paní M. K., aby mu sdělila email, na který toto požaduje zaslat, aby nedošlo k nedorozumění. Z strany Z. B. nedošlo ani k překročení kompetencí, ani k porušení mlčenlivosti o obsahu tohoto dokumentu. Člen voleného orgánu pořadatele může a je povinen nahlížet do dokumentace k závodům, neboť z dokumentace je možné zjistit co bylo dobře a co se nepovedlo na závodech. Pokud to někoho zajímá.

Závěr Audio klubu na základě zjištěných informací:

Pokud dojde ke zranění jezdce domníváme se, že je povinností pořadatele poskytnout součinnost rodičům. Nebo se J. R. domnívá, že lékařská zpráva neměla být poskytnuta rodičům?  

O kauze BRUCK také:

WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien